top of page

Finans Yönetimi &Banka İlişkileri&Finansman Enstrümanları&Raporlama
Muhasebe Yönetimi&Muhasebe Uygulamaları&Mali Mevzuat &Yasal Yükümlülükler&Raporlama

Mali İşler Departmanı Sistem Kurulumu&Gelişimi

İç Denetim Süreçleri ve Uygulamaları

Dönemsel Konsolide Raporların Hazırlanması ve Üst Yönetimle paylaşılması

Depo Yönetimi ve Sistem Kurulumu
 

mel2019.JPEG

Prosedür Oluşturma ve Şirket içi SirküleEdilmesi&Uygulama Süreç Takibi
Sistem Kurma ve Uygulama Süreç takibi

İnsan Kaynakları Departman Yönetimi

Personel Özlük&Performans Değerlendirme

İş Kanunu, SGK Mevzuatı, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, çalışma mevzuatı ve yönetmelikleri, iş sözleşmeleri

Personel Motivasyon  arttırma teknikleri ve ekip çalışması verimliliği konularında teknik gelişmelere öncülük etmek

İşadamları alkışlamak

Satın Alma/Maliyet Analizi
Bütçe&Analiz (Öngörülen/Gerçekleşen Takip ve Sunum)
Maliyetlendirme(Muhasebe&Satın Alma)
Raporlama
Organizasyon&İç Müşteri/Dış Müşteri İlişkileri
Kalite Standardı ve İş Akışları Düzenleme&Uygulama

 

Görsel-işitsel Konferansı
  • Analitik düşünce, insiyatif alma&kullanma, iletişim –planlama ve organizasyon yeteneğinin geliştirilmesi

  • Temsil yeteneği &presentable duruş

  • İnsan ilişkilerinde başarılı olma

  • Titiz, dinamik , disiplinli ve organize çalışabilme

  • Sözlü ve yazılı ifade yeteneğinin geliştirilmesi

  • Sistemli ve düzenli çalışma prensibinin oluşturulması

  • Zaman yönetiminin doğru kullanımı ve takım içi bütünlük

  • Iş ve sosyal yapı ayrımının doğru kurulması 

  • Ekip ruhuna inanan  ve adaletli bir sistem içerisinde sağlıklı bir çalışma ortamının oluşturulması

Grup-of-the kadınlar oylama-sırasında-se
bottom of page