top of page

 • Yönetim ve liderlik vasfına sahip olmak,

 • Planlama ve organizasyon becerisi göstermek,

 • İş birliği ve ekip çalışmasına yatkın olmak,

 • Sözlü ve yazılı iletişim kanallarını etkin bir şekilde kullanabilmek,

 • Çözüm odaklı bir yaklaşım sergilemek,

 • Analitik ve stratejik düşünme yeteneğine sahip olmak.

Takım toplantısı
 • Şirket tarafından yapılan mali işlemleri gözden geçirmek,

 • Şirket projelerinin mali ve idari işleyişini takip etmek,

 • Muhasebe kayıtlarının kanun ve mevzuatlara uygun olacak şekilde tutulmasını sağlamak,

 • Aylık bütçe, maliyet ve gider analizleri yaparak üst yönetime sunmak,

 • Mali tabloları oluşturmak ve sürekli revize edilmesini sağlamak,

 • Şirketin ödeme ve tahsilat programlarını hazırlamak ve yönetmek,

 • Her bir proje için düzenli olarak çeşitli muhasebe raporları hazırlamak,

 • Şirket bütçe sistemleri ile iş stratejilerinin gelişimini yönetmek,

 • Finansal risk yönetim ve denetimini sağlamak,

Yasal Araştırma ve Yazma
 • Finansal süreçleri değerlendirmek ve üst düzey yetkililere iyileştirme kapsamları hakkında görüş sunmak,

 • Vergi hesapları ve beyanlarının doğru yapıldığından ve zamanında teslim edildiğinden emin olmak,

 • Vergi ve sigorta işlemlerinin ödemelerini yönetmek,

 • Kendisine bağlı personelin koordinasyon, eğitim ve mesleki gelişimlerini sağlamak,

 • Yönetime her ay operasyonel raporlar hazırlamak ve sunumlar yapmak,

 • İnsan kaynakları için kurumsal kaynak planlama (ERP) sistemi uygulamalarını tasarlamak,

 • Bankacı ve hesap denetçileri gibi üçüncü şahıslarla olan iş ilişkilerini yönetmek.

Notlar yapma
bottom of page