top of page
 • Üstün analitik beceriye ve finansal modelleri yorumlama yeteneğine sahip olmak,

 • Pazar eğilimlerini analiz etme ve veriye dayalı tavsiyede bulunma becerisi göstermek,

 • Finansal konularda karar verme yetkinliğine sahip olmak,

 • MS Office programlarına hakimiyeti bulunmak,

 • Bütçeleme süreci ve rapor verilerini ilgili birimlere aktarabilecek sözlü ve yazılı iletişim diline hakim olmak,

 • Ekibin bir parçası olarak ya da bireysel çalışabilmek,

 • Son teslim tarihlerine uygun şekilde çalışmak,

 • Raporlama ve sunum yapabilme kabiliyetine sahip olmak

Belgeler ve Bulanık İş Erkekler

 • Organizasyonel hedeflere uygun finansal planlama yapmak ve karar alımını üstlenmek,

 • Şirket departmanlarından bütçe tahminlerini almak ve bunları doğruluk veya eksiksizlik açısından incelemek,

 • Bir önceki bütçeyi incelemek ve bütçe planlamasına bağlı olarak önceki mali yılda raporlanan kar ve zararları değerlendirmek,

 • Bütçede, ilgili departmanın yönetim birimine ve idari personeline uygun değişiklikler yapmak,

 • Bütçe sunumu için verileri analiz etmek ve tüm operasyonların finansal durumunu gözden geçirmek,

İş Yerinde İş Ortakları

 • Yıl boyunca bütçe takibi yapmak,

 • Farklı departmanların yöneticilerine finansal tavsiyelerde bulunmak,

 • Bütçede meydana gelen tutarsızlık ve değişiklikler ile ilgili ayrıntılı raporlar hazırlamak,

 • Bütçeleme süreci yönetimine ilişkin onaylanmış bütçeleme politikasına uymak,

 • Firma bilgi gizliliğine sadakat göstermek.

kamu hoparlör
bottom of page