top of page

 

 

PERSONEL ÖZLÜK

 • Hizmet verdiği kurumun iç işleyişine hakim olmak,

 • Planlama ve organizasyon becerisi sergilemek,

 • İş birliği ve ekip çalışmasına yatkınlık göstermek,

 • Yazılı ve sözlü iletişim kanallarını etkin şekilde kullanabilmek,

 • Problemler karşısında çözüm üretebilmek,

 • İş Kanunu ve SGK mevzuatına hakim olmak,

Grup Toplantısı
 • Personelin işe giriş ve işten çıkış süreçlerini kurum prosedürleri ile mevzuatlara uygun şekilde gerçekleştirmek,

 • Personelin yıllık izin planlarını oluşturmak ve takip etmek,

 • Ek ödemeler, sosyal ve yan haklar ile ilgili süreçlerin mevzuatlara uygun şekilde yürütülmesini sağlamak,

 • Personel özlük dosyalarını oluşturmak, güncellemek ve takip etmek,

 • Personel Devam Kontrol Sistemi’ni (PDKS) günlük olarak kontrol etmek ve sistem üzerinden gerekli işlemleri gerçekleştirmek,

 • Resmi kurum veya kuruluşlarla olan yazışmaları yürütmek,

 • Personelin rapor ve vize belgeleriyle ilgili işlemlerini takip etmek,

 • SGK işlemlerini yapmak ve takibini sağlamak,

 • Personelin puantaj kontrol ve maaş ödemelerinin yapılmasında rol almak,

 • Muhasebe ve insan kaynakları personelleri ile koordinasyon sağlamak,

 • Personelin iş sözleşmelerini kontrol etmek ve düzenlemek,

 • Resmi kurumlara gerekli bildirimlerin yasal süreler dahilinde iletilmesini sağlamak,

 • Personel dosyalarını oluşturmak ve düzenli kontrollerini yapmak,

 • Düzenli olarak faaliyet raporları hazırlamak ve yönetime sunmak.

kamu hoparlör

İNSAN KAYNAKLARI

 • Etkili iletişim yeteneğine sahip olmak,

 • Planlama ve organizasyon becerisi sergilemek,

 • Problemler karşısında çözüm üretebilmek,

 • Hizmet verdiği kurumun iç işleyişine hakim olmak,

 • Analitik ve sonuç odaklı düşünme yeteneği sergilemek,

 • Şirket içi eğitim programlarının oluşturulup geliştirilmesinde rol almak,

 • Personelin denetlenme ve disiplin süreçlerinde üst yönetime destek vermek,

 • Yönetim tarafından talepte bulunulan toplantıları düzenlemek,

 • Personelin işe alım ve işten ayrılma süreçlerinde ilgili ekibe yardımcı olmak,

 • Gerektiğinde adaylarla yapılacak mülakatlara katılmak,

 • Personel oryantasyon süreçlerine destek vermek,

 • Bordrolama işlemlerini yürütmek ve takip etmek,

 • Yönetim ve personel arası iletişimi koordine etmek,

 • Personelin şikayet veya taleplerini dinlemek ve üst yönetime iletmek,

 • Personele ilişkin bilgilerin ilgili sistemlerde tutulmasını ve güncellenmesini sağlamak,

 • Performans değerlendirme ve disiplin süreçlerinde yer almak,

 • İstihdam politika, süreç ve uygulamalarını iyileştirmek veya yapılabilecek değişiklikleri belirlemek için yöntemler geliştirmek,

 • İnsan kaynakları ile ilgili tüm faaliyetlerin kalite, güvenlik ve yasal standartları karşılamasının yanı sıra kurum politikalarına bağlı kalmasını sağlamak.

Meetup Etkinliği
bottom of page