Bir Laptop Adam Yazma

Kuruluşun organizasyonel yapısının gözden geçirilmesi ve Kurum kültürünün oluşturulması,

Süreçlerin iyileştirilmiş etkin yönetimi,

İç denetim mekanizması kurulumu 

Notlar yapma

Mali İşler  Sistemsel İş Akışları,

(Muhasebe&Finans)

Mali İşler Personeli Görev Tanımları ve İş Akışları

Personel Zaman Yönetimi,

İç&Dış Müşteri algısının oluşturulması

Networking Etkinliği

Kalite Yönetim Standartlarının Oluşturulması,

 Süreçler ve fonksiyonlar arasındaki tanımlanmış işleyiş ve sağlıklı bilgi akışının sağlanması