top of page
Bir Laptop Adam Yazma

Kuruluşun organizasyonel yapısının gözden geçirilmesi ve Kurum kültürünün oluşturulması,

Süreçlerin iyileştirilmiş etkin yönetimi,

İç denetim mekanizması kurulumu 

Notlar yapma

Mali İşler  Sistemsel İş Akışları,

(Muhasebe&Finans)

Mali İşler Personeli Görev Tanımları ve İş Akışları

Personel Zaman Yönetimi,

İç&Dış Müşteri algısının oluşturulması

Networking Etkinliği

Kalite Yönetim Standartlarının Oluşturulması,

 Süreçler ve fonksiyonlar arasındaki tanımlanmış işleyiş ve sağlıklı bilgi akışının sağlanması

bottom of page